KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Cífkův statek zaujme uspořádáním obytných a skladištních prostor. Dochovala se i černá kuchyně
 
Autor / zdroj foto: Národopisné muzeum Slánska v Třebízi

Národopisné muzeum Slánska v Třebízi / Třebíz

Svou výstavností upoutá na severní straně třebízské návsi výstavný Cífkův statek s barokním štítem a klenutou bránou. Prostorný dvůr, účelně komponovaný zaujme uspořádáním obytných a skladištních prostor, kde ke komunikačnímu účelu slouží zachované pavláčky. Jádro usedlosti pochází z konce 16. století a jsou zde zachovány pozdně gotické portály a kamenné ostění okénka na špýchaře. Dochovala se i černá kuchyně.

Cífkův statek
Výstavný statek s hospodářskými budovami kolem dvora. Barokní štít a klenutá brána tvoří výraznou dominantu návsi. Jádro usedlosti je z konce 16. století. Zachovány jsou pozdně gotické portály a kamenné ostění okénka na špýchaře. V přízemí obytné části domu je zachována šenkovna a černá kuchyně, připomíná dobu stavby kamenné silnice v 18. století, kdy majitel statku získal právo šenku. V patře je interiér "parádního" pokoje. Ostatní prostory se využívají jako výstavní místnosti.

Obchod ve zboží smíšeném
Místnost upravená v původním výměnku selské usedlosti. Interiér vesnického krámku byl získán z obce Stehelčeves a postupně se doplňuje. V krámku se prodávalo vše potřebné, co venkovské hospodářství neposkytovalo. Např. některé potraviny a nápoje, nádobí, knoflíky, nitě, petrolej, školní potřeby, cylindry, biče, košťata atd.

Rodný domek Václava Beneše Třebízského
Jeden ze tří řemeslnických domků s neobvyklým půdorysem. V přízemí se nachází obytná světnice rodiny se záklopovým stropem, v patře komora přístupná dřevěným schodištěm s pavláčkou ze dvora. Dnes Památník, věnovaný životu a dílu spisovatele. Tradice literárního muzea od roku 1904, kdy se Jindřich Šimon Baar, tehdy farář v Klobukách zasloužil o to, aby přízemí domu bylo vyhrazeno památkám na spisovatele.


Z historie muzea
Národopisné muzeum v Třebízi bylo veřejnosti zpřístupněno v roce 1975 jako součást Vlastivědného muzea ve Slaném. Uprostřed třebízské návsi se zachoval rybníček s brodištěm a v jeho sousedství stojí jednoduchá barokní stavba kostelíka sv. Martina z roku 1754 s pozdně barokním oltářem s obrazem Nanebevzetí sv. Martina. Poblíž kostela na návsi je v rozsoše malá zvonička se zvonkem s datací 1932. Na návsi také můžete najít výklenkovou barokní kapličku Nejsvětější Trojice z 18. století. Kaplička stojí v místech, kudy vedla původní stará cesta. Součástí této kapličky je kašna, kam přitéká voda z "třebízské studánky", známé z pověsti Královka, jak ji ve svém díle zaznamenal Václav Beneš Třebízský.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.